ვიზუალიზაცია

ბიზნესის გენდერული სტატისტიკა საქართველოში

ყველაზე ხშირად რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს ეუბნებიან უარს საქართველოში შემოსვლაზე ქვეყნის საზღვარზე?

2017 წელს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზების მაჩვენებლები

2015-2017 წლებში საზღვარგარეთ სამკურნალოდ დაფინანსებული პაციენტები

ინტერპოლით ძებნისა და ექსტრადირების სტატისტიკური მონაცემები: 2015-2017

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის მიმოხილვა: 2013-2017 წლები

უკანონო თევზჭერა

საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის შემთხვევები

საქართველოს შობადობის მაჩვენებლები

პირველი წინა 1 2 3 4 5 ბოლო