საქართველოში აქტიური სტატუსით რეგისტრირებულ პირებზე რიცხული მართვის მოწმობები: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თარიღირეგიონისქესიასაკირაოდენობა
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი17232
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი18453
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი19442
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი20522
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი21642
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი22644
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი23637
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი24570
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი25627
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი26860
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი27850
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი28864
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი29797
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი30880
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი31872
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი32886
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი33775
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი34832
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი35825
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი36752
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი37708
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი38761
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი39737
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი40740
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი41764
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი42749
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი43756
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი44716
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი45690
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი46719
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი47697
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი48667
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი49648
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი50637
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი51600
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი52604
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი53631
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი54667
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი55684
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი56661
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი57620
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი58672
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი59648
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი60586
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი61594
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი62575
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი63541
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი64549
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი65467
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი66522
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი67410
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი68430
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი69398
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი70298
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი71273
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი72170
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი73156
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი74136
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი7579
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი76115
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი77124
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი78122
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი7976
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8071
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8149
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8236
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8321
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8420
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8510
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი8616
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი873
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი885
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი891
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი901
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიკაცი922
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი1792
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი18123
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი19153
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი20196
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი21255
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი22322
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი23300
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი24265
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი25330
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი26434
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი27501
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი28521
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი29492
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი30564
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი31528
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი32494
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი33493
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი34474
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი35452
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი36466
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი37424
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი38428
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი39412
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი40366
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი41393
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი42326
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი43306
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი44285
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი45283
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი46206
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი47151
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი48203
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი49152
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი50150
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი51108
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი52115
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი53119
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5486
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5592
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5664
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5777
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5876
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი5967
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6061
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6143
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6245
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6338
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6423
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6517
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6625
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6711
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6825
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი6911
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი706
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი713
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი725
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი734
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი744
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი753
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი763
2018-12-31 00:00:00აფხაზეთიქალი771
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი17434
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი18768
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი19844
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი201053
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი211290
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი221374
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი231479
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი241632
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი251708
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი261899
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი271902
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი281852
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი291828
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი301744
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი311802
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი321794
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი331828
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი341683
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი351642
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი361530
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი371525
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი381554
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი391449
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი401476
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი411480
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი421612
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი431606
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი441725
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი451717
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი461763
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი471787
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი481695
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი491598
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი501495
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი511458
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი521534
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი531549
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი541584
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი551526
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი561496
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი571502
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი581421
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი591302
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი601172
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი611069
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი62980
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი63983
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი64879
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი65769
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი66807
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი67725
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი68696
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი69601
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი70497
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი71463
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი72364
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი73278
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი74231
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი75191
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი76203
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი77194
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი78211
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი79144
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი80132
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8198
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8265
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8355
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8431
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8526
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8610
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი877
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი8811
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი898
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი904
2018-12-31 00:00:00აჭარაკაცი922
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი1792
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი18161
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი19238
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი20314
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი21426
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი22526
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი23672
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი24699
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი25795
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი26910
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი27947
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი28975
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი29938
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი30881
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი31955
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი32897
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი33903
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი34817
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი35744
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი36722
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი37688
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი38612
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი39572
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი40501
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი41572
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი42507
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი43484
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი44499
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი45401
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი46378
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი47389
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი48332
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი49304
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი50266
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი51257
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი52207
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი53208
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი54157
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი55155
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი56151
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი57146
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი58125
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი59106
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6097
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6160
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6256
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6353
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6456
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6547
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6627
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6730
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6824
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი6921
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი7017
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი7117
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი7210
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი736
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი745
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი753
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი767
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი772
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი782
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი811
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი841
2018-12-31 00:00:00აჭარაქალი861
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი17143
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი18222
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი19305
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი20371
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი21442
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი22448
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი23500
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი24468
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი25546
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი26633
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი27617
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი28662
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი29594
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი30579
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი31577
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი32634
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი33584
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი34560
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი35544
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი36549
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი37540
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი38494
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი39533
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი40525
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი41503
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი42520
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი43488
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი44603
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი45576
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი46594
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი47672
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი48663
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი49587
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი50568
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი51549
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი52628
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი53627
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი54586
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი55588
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი56582
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი57631
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი58599
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი59524
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი60515
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი61482
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი62488
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი63442
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი64447
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი65423
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი66438
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი67367
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი68380
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი69329
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი70247
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი71240
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი72210
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი73147
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი7492
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი7562
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი76101
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი77107
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი78138
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი79105
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8078
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8193
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8246
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8337
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8427
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8511
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი8613
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი877
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი884
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი891
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი903
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი911
2018-12-31 00:00:00გურიაკაცი921
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი1726
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი1854
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი1972
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი2091
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი21112
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი22114
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი23154
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი24161
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი25207
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი26211
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი27250
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი28267
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი29234
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი30217
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი31239
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი32235
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი33238
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი34214
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი35184
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი36171
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი37176
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი38164
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი39132
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი40137
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი41122
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი42133
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი43122
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4489
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4568
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4682
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4771
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4862
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი4973
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5051
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5150
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5253
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5350
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5445
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5534
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5645
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5747
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5835
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი5925
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6030
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6122
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6226
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6314
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6412
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6514
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი668
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი679
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი688
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი6910
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი706
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი715
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი721
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი734
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი752
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი771
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი782
2018-12-31 00:00:00გურიაქალი811
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი161
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი171091
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი181656
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი192178
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი202614
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი213188
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი223426
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი233717
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი243726
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი254091
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი264768
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი275213
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი285241
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი294760
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი304724
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი314837
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი325155
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი335162
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი345234
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი355020
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი364783
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი374888
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი384649
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი394727
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი404556
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი414565
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი424686
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი434636
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი444662
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი454446
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი464431
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი474397
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი484393
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი494043
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი503960
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი513822
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი523814
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი533910
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი544026
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი554241
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი564193
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი574254
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი584175
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი593898
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი603653
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი613393
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი623260
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი633182
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი642921
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი652517
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი662602
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი672413
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი682405
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი692169
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი701959
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი711795
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი721427
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი731041
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი74754
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი75565
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი76717
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი77855
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი78842
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი79712
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი80569
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი81526
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი82302
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი83249
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი84150
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი85107
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი8696
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი8753
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი8834
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი8920
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი9015
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი915
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი926
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი944
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი952
2018-12-31 00:00:00თბილისიკაცი981
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი161
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი17366
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი18600
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი19871
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი201203
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი211474
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი221875
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი232149
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი242261
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი252713
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი263297
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი273648
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი283913
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი293502
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი303519
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი313691
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი324038
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი334025
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი343920
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი353720
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი363507
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი373400
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი383305
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი393169
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი403004
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი412938
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი422836
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი432699
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი442541
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი452369
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი462281
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი472190
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი481956
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი491846
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი501648
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი511537
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი521478
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი531399
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი541355
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი551340
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი561270
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი571098
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი581059
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი59860
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი60764
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი61648
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი62570
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი63541
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი64460
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი65357
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი66365
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი67325
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი68246
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი69249
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი70200
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი71156
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი72110
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7388
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7482
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7539
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7644
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7731
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7837
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი7926
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი8019
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი8114
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი8210
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი836
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი841
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი851
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი861
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი872
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი883
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი891
2018-12-31 00:00:00თბილისიქალი901
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი17841
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი181264
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი191527
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი201701
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი212006
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი222271
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი232465
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი242423
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი252553
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი262992
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი273174
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი283180
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი292983
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი302877
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი313077
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი323073
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი332933
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი342948
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი352698
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი362611
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი372546
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი382519
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი392499
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი402411
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი412458
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი422440
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი432543
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი442558
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი452656
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი462777
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი472840
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი482801
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი492689
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი502733
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი512642
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი522573
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი532757
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი542687
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი552715
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი562701
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი572818
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი582804
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი592546
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი602403
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი612200
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი622174
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი632042
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი641909
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი651653
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი661837
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი671547
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი681458
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი691422
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი701031
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი711045
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი72750
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი73551
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი74409
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი75254
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი76451
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი77517
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი78530
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი79366
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი80328
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი81277
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი82174
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი83129
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8463
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8555
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8629
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8720
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8813
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი8914
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი906
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი919
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი931
2018-12-31 00:00:00იმერეთიკაცი971
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი17228
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი18355
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი19452
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი20579
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი21731
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი22858
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი231098
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი241090
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი251233
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი261455
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი271758
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი281771
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი291560
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი301533
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი311594
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი321619
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი331523
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი341441
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი351228
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი361149
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი371063
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი38974
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი39932
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი40833
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი41789
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი42757
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი43657
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი44605
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი45555
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი46497
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი47421
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი48401
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი49358
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი50301
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი51303
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი52251
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი53264
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი54271
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი55236
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი56216
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი57209
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი58205
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი59174
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი60131
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი61120
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი62116
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი63108
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6477
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6566
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6672
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6765
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6853
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი6940
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი7031
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი7126
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი727
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი7316
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი748
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი753
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი765
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი778
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი783
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი793
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი806
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი811
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი821
2018-12-31 00:00:00იმერეთიქალი851
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი17526
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი18846
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი191084
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი201172
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი211375
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი221487
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი231590
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი241622
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი251805
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი261895
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი272027
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი281921
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი291891
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი301831
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი311856
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი321825
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი331814
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი341706
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი351615
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი361639
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი371614
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი381569
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი391519
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი401538
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი411523
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი421597
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი431521
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი441594
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი451705
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი461836
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი471842
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი481794
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი491720
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი501596
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი511604
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი521575
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი531582
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი541715
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი551828
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი561771
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი571839
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი581877
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი591771
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი601657
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი611535
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი621560
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი631486
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი641337
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი651164
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი661143
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი671044
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი68976
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი69964
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი70891
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი71761
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი72553
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი73404
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი74294
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი75197
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი76280
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი77325
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი78346
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი79279
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი80251
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი81209
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი82138
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8399
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8473
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8540
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8632
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8714
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8825
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი8911
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი904
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი912
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი921
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი932
2018-12-31 00:00:00კახეთიკაცი951
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი17107
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი18218
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი19253
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი20303
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი21366
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი22430
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი23536
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი24549
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი25640
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი26808
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი27840
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი28873
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი29753
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი30714
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი31766
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი32738
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი33734
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი34667
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი35612
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი36567
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი37561
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი38464
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი39489
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი40417
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი41337
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი42361
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი43314
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი44290
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი45297
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი46224
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი47236
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი48192
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი49159
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი50156
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი51132
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი52123
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი53121
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი54101
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი55108
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი56105
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი5798
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი5887
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი5969
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6057
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6173
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6253
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6357
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6446
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6528
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6620
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6720
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6817
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი6914
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი7011
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი7112
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი7211
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი737
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი743
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი753
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი761
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი771
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი782
2018-12-31 00:00:00კახეთიქალი811
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი17103
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი18214
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი19239
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი20338
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი21369
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი22411
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი23408
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი24398
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი25478
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი26536
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი27592
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი28583
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი29540
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი30511
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი31527
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი32533
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი33553
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი34504
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი35426
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი36499
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი37437
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი38436
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი39428
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი40456
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი41439
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი42455
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი43485
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი44494
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი45481
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი46544
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი47497
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი48524
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი49512
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი50548
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი51472
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი52542
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი53474
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი54537
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი55523
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი56502
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი57512
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი58493
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი59469
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი60419
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი61436
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი62407
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი63350
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი64352
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი65296
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი66335
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი67256
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი68241
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი69220
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი70183
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი71193
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი72151
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7368
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7475
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7554
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7695
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7783
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7883
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი7957
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8049
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8145
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8234
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8325
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8415
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი8512
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი864
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი873
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი881
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი901
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიკაცი931
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი1720
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი1832
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი1958
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი2086
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი21114
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი22132
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი23172
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი24184
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი25201
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი26226
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი27252
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი28270
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი29279
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი30241
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი31274
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი32251
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი33245
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი34223
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი35197
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი36174
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი37190
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი38135
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი39146
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი40126
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი41110
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი42116
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4399
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4494
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4568
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4664
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4768
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4856
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი4963
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5055
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5135
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5226
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5345
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5444
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5539
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5634
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5728
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5840
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი5931
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6024
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6113
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6213
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6317
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6412
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი659
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი6610
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი676
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი684
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი698
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი704
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი711
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი721
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი741
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი751
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი761
2018-12-31 00:00:00მცხეთა–მთიანეთიქალი861
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი1725
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი1852
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი1984
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი2091
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი21108
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი22113
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი23129
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი24152
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი25124
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი26140
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი27168
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი28151
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი29158
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი30147
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი31154
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი32157
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი33138
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი34161
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი35131
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი36129
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი37132
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი38129
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი39122
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი40125
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი41138
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი42151
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი43167
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი44182
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი45177
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი46177
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი47184
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი48154
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი49161
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი50167
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი51165
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი52165
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი53170
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი54160
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი55159
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი56154
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი57177
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი58159
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი59185
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი60160
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი61147
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი62149
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი63140
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი64132
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი65116
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი66148
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი67133
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი68132
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი6985
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7076
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7184
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7265
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7366
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7436
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7533
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7641
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7757
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7845
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი7932
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი8031
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი8124
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი8217
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი838
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი8410
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი853
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი863
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი874
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი882
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიკაცი891
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი175
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი186
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი1912
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2023
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2124
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2239
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2348
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2449
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2542
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2658
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2767
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2870
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი2960
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3065
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3172
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3268
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3364
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3435
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3531
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3645
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3737
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3848
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი3926
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4031
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4125
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4239
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4317
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4431
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4522
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4619
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4721
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4816
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი4910
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი5014
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი517
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი527
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი5310
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი549
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი5514
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი568
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი575
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი5814
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი597
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი606
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი614
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი627
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი632
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი644
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი651
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი661
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი682
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი692
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი706
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი711
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი721
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი771
2018-12-31 00:00:00რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთიქალი881
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი17316
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი18506
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი19583
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი20705
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი21835
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი22980
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი231055
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი241051
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი251054
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი261348
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი271457
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი281549
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი291359
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი301409
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი311477
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი321382
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი331375
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი341415
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი351257
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი361344
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი371232
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი381243
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი391326
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი401337
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი411311
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი421305
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი431315
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი441364
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი451415
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი461345
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი471637
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი481591
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი491419
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი501502
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი511458
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი521405
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი531469
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი541515
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი551458
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი561455
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი571438
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი581413
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი591358
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი601296
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი611227
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი621231
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი631124
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი641078
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი651042
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი661087
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი67943
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი68898
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი69837
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი70643
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი71560
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი72411
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი73348
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი74314
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი75225
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი76290
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი77296
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი78339
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი79233
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი80181
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი81140
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8299
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8360
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8458
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8535
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8630
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8716
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8817
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი8912
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი905
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი911
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი922
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიკაცი941
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი1791
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი18137
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი19166
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი20216
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი21276
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი22313
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი23404
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი24410
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი25460
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი26589
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი27622
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი28631
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი29604
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი30609
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი31602
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი32579
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი33586
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი34506
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი35473
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი36434
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი37452
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი38413
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი39401
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი40431
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი41362
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი42316
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი43308
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი44251
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი45214
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი46205
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი47167
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი48181
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი49160
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი50143
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი51120
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი52115
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი53115
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი54110
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი55107
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი5693
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი5780
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი5873
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი5970
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6060
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6156
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6256
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6341
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6434
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6527
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6622
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6729
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6819
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი6924
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი709
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი7110
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი726
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი732
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი746
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი751
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი768
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი774
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი781
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი791
2018-12-31 00:00:00სამეგრელო–ზემო სვანეთიქალი801
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი17289
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი18431
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი19501
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი20591
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი21610
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი22664
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი23614
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი24597
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი25656
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი26748
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი27731
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი28743
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი29670
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი30686
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი31744
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი32765
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი33742
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი34723
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი35645
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი36634
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი37649
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი38599
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი39603
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი40558
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი41510
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი42574
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი43569
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი44575
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი45581
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი46631
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი47626
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი48586
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი49594
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი50582
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი51561
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი52627
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი53591
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი54658
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი55710
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი56663
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი57697
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი58728
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი59671
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი60650
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი61628
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი62568
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი63466
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი64498
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი65433
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი66424
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი67388
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი68332
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი69330
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი70252
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი71222
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი72185
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7383
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7457
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7577
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7681
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7784
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7893
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი7997
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8084
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8154
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8231
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8328
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8418
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8524
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი8610
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი877
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი885
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი892
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი903
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი913
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიკაცი941
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი1733
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი1851
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი1962
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი20108
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი21114
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი22171
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი23169
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი24178
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი25188
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი26243
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი27247
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი28283
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი29234
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი30175
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი31256
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი32245
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი33212
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი34178
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი35196
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი36174
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი37154
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი38138
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი39123
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი40103
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი41101
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4278
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4361
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4456
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4565
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4650
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4743
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4836
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი4946
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5030
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5123
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5223
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5328
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5428
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5534
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5620
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5727
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5818
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი5910
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი6013
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი6111
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი6216
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი636
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი649
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი654
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი665
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი675
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი681
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი691
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი704
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი712
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი724
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი741
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი752
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი762
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი771
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი781
2018-12-31 00:00:00სამცხე–ჯავახეთიქალი811
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი17731
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი181215
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი191400
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი201572
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი211943
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი222085
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი232223
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი242205
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი252176
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი262389
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი272766
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი282844
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი292663
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი302602
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი312570
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი322662
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი332651
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი342514
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი352369
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი362332
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი372284
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი382098
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი391951
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი402043
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი411883
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი421914
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი431901
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი441812
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი451871
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი461854
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი471901
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი481853
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი491749
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი501900
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი511882
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი522004
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი532026
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი542040
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი552103
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი562127
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი572062
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი582053
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი592001
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი601810
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი611754
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი621499
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი631483
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი641262
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი651128
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი661170
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი67974
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი68914
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი69843
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი70702
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი71633
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი72487
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი73289
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი74238
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი75179
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი76271
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი77319
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი78291
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი79225
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი80232
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი81200
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი82125
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8380
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8463
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8531
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8635
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8717
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი8819
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი894
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი904
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი912
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიკაცი923
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი1770
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი18121
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი19176
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი20247
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი21329
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი22379
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი23456
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი24495
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი25559
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი26672
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი27768
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი28836
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი29704
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი30731
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი31706
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი32758
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი33692
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი34665
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი35538
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი36486
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი37476
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი38442
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი39401
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი40349
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი41346
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი42304
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი43267
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი44246
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი45235
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი46236
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი47221
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი48168
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი49190
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი50143
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი51134
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი52128
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი53116
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი54126
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი55106
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი56112
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი57103
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი5885
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი5963
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6072
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6142
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6245
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6354
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6441
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6531
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6623
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6721
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6814
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი6916
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი709
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი719
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი726
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი734
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი742
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი752
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი761
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი773
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი781
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი792
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი801
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი811
2018-12-31 00:00:00ქვემო–ქართლიქალი821
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი17516
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი18739
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი19726
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი20890
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი211062
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი221131
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი231147
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი241188
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი251279
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი261438
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი271604
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი281571
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი291413
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი301370
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი311446
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი321399
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი331408
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი341311
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი351212
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი361205
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი371189
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი381106
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი391143
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი401110
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი411100
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი421123
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი431055
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი441144
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი451203
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი461289
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი471244
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი481228
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი491141
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი501248
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი511091
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი521167
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი531167
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი541276
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი551260
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი561125
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი571213
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი581166
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი591055
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი601078
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი611017
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი62963
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი63810
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი64836
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი65690
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი66672
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი67580
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი68587
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი69482
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი70443
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი71424
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი72323
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი73204
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი74148
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი75140
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი76143
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი77186
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი78165
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი79143
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი80103
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8180
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8256
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8347
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8427
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8512
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი869
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი8712
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი887
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი892
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი901
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი913
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიკაცი921
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი17122
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი18159
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი19188
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი20250
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი21306
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი22357
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი23403
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი24436
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი25482
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი26617
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი27666
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი28679
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი29596
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი30570
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი31524
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი32575
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი33521
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი34504
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი35447
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი36396
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი37374
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი38353
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი39312
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი40274
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი41262
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი42245
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი43216
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი44203
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი45172
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი46162
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი47128
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი48124
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი49108
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი50111
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5175
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5275
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5383
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5454
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5551
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5653
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5748
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5839
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი5934
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6036
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6124
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6224
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6321
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6417
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6511
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი669
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი677
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6816
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი6910
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი707
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი715
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი722
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი735
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი742
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი752
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი771
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი782
2018-12-31 00:00:00შიდა–ქართლიქალი791
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი1747
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი1869
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი1975
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი2090
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი21124
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი22109
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი23129
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი24108
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი2597
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი26135
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი27132
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი28133
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი29132
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი30127
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი31145
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი32123
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი33131
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი34109
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი35108
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი3699
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი37112
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი38113
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი3990
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი40101
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4193
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4285
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4387
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4482
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი45100
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4692
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი47104
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი4891
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი49104
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5073
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5172
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი52101
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი53111
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი54109
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5598
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5687
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5797
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5896
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი5979
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6079
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6178
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6291
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6347
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6449
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6560
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6657
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6742
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6848
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი6940
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7026
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7129
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7230
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7324
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7415
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი759
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი766
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი777
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი7818
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი798
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი8010
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი818
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი822
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი831
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი843
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი852
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიკაცი921
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი178
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი1814
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი1920
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2028
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2135
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2247
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2352
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2452
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2554
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2648
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2771
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2868
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი2958
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3077
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3165
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3266
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3382
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3460
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3566
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3643
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3752
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3852
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი3930
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4041
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4120
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4229
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4320
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4418
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4512
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4612
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4717
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4811
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი4918
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი5012
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი513
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი5210
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი539
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი545
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი557
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი565
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი574
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი584
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი591
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი602
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი612
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი623
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი633
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი642
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი661
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი681
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი731
2018-12-31 00:00:00ცხინვალიქალი742
2018-12-31 00:00:00კაცი17401
2018-12-31 00:00:00კაცი18603
2018-12-31 00:00:00კაცი19654
2018-12-31 00:00:00კაცი20682
2018-12-31 00:00:00კაცი21662
2018-12-31 00:00:00კაცი22647
2018-12-31 00:00:00კაცი23716
2018-12-31 00:00:00კაცი24684
2018-12-31 00:00:00კაცი25756
2018-12-31 00:00:00კაცი26922
2018-12-31 00:00:00კაცი271166
2018-12-31 00:00:00კაცი281272
2018-12-31 00:00:00კაცი291254
2018-12-31 00:00:00კაცი301240
2018-12-31 00:00:00კაცი311248
2018-12-31 00:00:00კაცი321285
2018-12-31 00:00:00კაცი331377
2018-12-31 00:00:00კაცი341332
2018-12-31 00:00:00კაცი351303
2018-12-31 00:00:00კაცი361326
2018-12-31 00:00:00კაცი371370
2018-12-31 00:00:00კაცი381284
2018-12-31 00:00:00კაცი391232
2018-12-31 00:00:00კაცი401210
2018-12-31 00:00:00კაცი411245
2018-12-31 00:00:00კაცი421171
2018-12-31 00:00:00კაცი431212
2018-12-31 00:00:00კაცი441170
2018-12-31 00:00:00კაცი451115
2018-12-31 00:00:00კაცი461102
2018-12-31 00:00:00კაცი471144
2018-12-31 00:00:00კაცი48999
2018-12-31 00:00:00კაცი49975
2018-12-31 00:00:00კაცი50914
2018-12-31 00:00:00კაცი51867
2018-12-31 00:00:00კაცი52788
2018-12-31 00:00:00კაცი53840
2018-12-31 00:00:00კაცი54866
2018-12-31 00:00:00კაცი55918
2018-12-31 00:00:00კაცი56870
2018-12-31 00:00:00კაცი57904
2018-12-31 00:00:00კაცი58901
2018-12-31 00:00:00კაცი59848
2018-12-31 00:00:00კაცი60749
2018-12-31 00:00:00კაცი61762
2018-12-31 00:00:00კაცი62697
2018-12-31 00:00:00კაცი63623
2018-12-31 00:00:00კაცი64577
2018-12-31 00:00:00კაცი65553
2018-12-31 00:00:00კაცი66555
2018-12-31 00:00:00კაცი67518
2018-12-31 00:00:00კაცი68427
2018-12-31 00:00:00კაცი69415
2018-12-31 00:00:00კაცი70323
2018-12-31 00:00:00კაცი71347
2018-12-31 00:00:00კაცი72232
2018-12-31 00:00:00კაცი73156
2018-12-31 00:00:00კაცი74148
2018-12-31 00:00:00კაცი7591
2018-12-31 00:00:00კაცი76117
2018-12-31 00:00:00კაცი77110
2018-12-31 00:00:00კაცი78108
2018-12-31 00:00:00კაცი79115
2018-12-31 00:00:00კაცი8067
2018-12-31 00:00:00კაცი8168
2018-12-31 00:00:00კაცი8239
2018-12-31 00:00:00კაცი8328
2018-12-31 00:00:00კაცი8418
2018-12-31 00:00:00კაცი8511
2018-12-31 00:00:00კაცი8612
2018-12-31 00:00:00კაცი876
2018-12-31 00:00:00კაცი883
2018-12-31 00:00:00კაცი892
2018-12-31 00:00:00კაცი903
2018-12-31 00:00:00კაცი912
2018-12-31 00:00:00ქალი17132
2018-12-31 00:00:00ქალი18202
2018-12-31 00:00:00ქალი19244
2018-12-31 00:00:00ქალი20319
2018-12-31 00:00:00ქალი21356
2018-12-31 00:00:00ქალი22446
2018-12-31 00:00:00ქალი23476
2018-12-31 00:00:00ქალი24501
2018-12-31 00:00:00ქალი25577
2018-12-31 00:00:00ქალი26725
2018-12-31 00:00:00ქალი271009
2018-12-31 00:00:00ქალი281232
2018-12-31 00:00:00ქალი291085
2018-12-31 00:00:00ქალი301065
2018-12-31 00:00:00ქალი311117
2018-12-31 00:00:00ქალი321153
2018-12-31 00:00:00ქალი331159
2018-12-31 00:00:00ქალი341157
2018-12-31 00:00:00ქალი351135
2018-12-31 00:00:00ქალი361111
2018-12-31 00:00:00ქალი371029
2018-12-31 00:00:00ქალი381006
2018-12-31 00:00:00ქალი39926
2018-12-31 00:00:00ქალი40810
2018-12-31 00:00:00ქალი41792
2018-12-31 00:00:00ქალი42794
2018-12-31 00:00:00ქალი43669
2018-12-31 00:00:00ქალი44620
2018-12-31 00:00:00ქალი45581
2018-12-31 00:00:00ქალი46518
2018-12-31 00:00:00ქალი47564
2018-12-31 00:00:00ქალი48485
2018-12-31 00:00:00ქალი49405
2018-12-31 00:00:00ქალი50410
2018-12-31 00:00:00ქალი51360
2018-12-31 00:00:00ქალი52300
2018-12-31 00:00:00ქალი53290
2018-12-31 00:00:00ქალი54293
2018-12-31 00:00:00ქალი55297
2018-12-31 00:00:00ქალი56286
2018-12-31 00:00:00ქალი57247
2018-12-31 00:00:00ქალი58203
2018-12-31 00:00:00ქალი59194
2018-12-31 00:00:00ქალი60177
2018-12-31 00:00:00ქალი61145
2018-12-31 00:00:00ქალი62122
2018-12-31 00:00:00ქალი63135
2018-12-31 00:00:00ქალი6483
2018-12-31 00:00:00ქალი6568
2018-12-31 00:00:00ქალი6663
2018-12-31 00:00:00ქალი6758
2018-12-31 00:00:00ქალი6855
2018-12-31 00:00:00ქალი6938
2018-12-31 00:00:00ქალი7022
2018-12-31 00:00:00ქალი7117
2018-12-31 00:00:00ქალი7221
2018-12-31 00:00:00ქალი7313
2018-12-31 00:00:00ქალი747
2018-12-31 00:00:00ქალი754
2018-12-31 00:00:00ქალი764
2018-12-31 00:00:00ქალი775
2018-12-31 00:00:00ქალი788
2018-12-31 00:00:00ქალი794
2018-12-31 00:00:00ქალი812
2018-12-31 00:00:00ქალი861