პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში დასაქმებული თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასაქმების ტიპი201120122013201420152016
საშტატო460476470475476471
შტატგარეშე13189799