დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებისხვასულ
ქ. თბილისი 11644619916953248147-88714283
გურია 126-97-1-17
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი -519731--3-34
კახეთი 14197314-3-38
იმერეთი 1411058513884734-155-1036
მცხეთა-მთიანეთი 820483511123-17-151
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 104549166935926813491162-3193
სამცხე-ჯავახეთი 6207633135977-158
ქვემო ქართლი 8591195724319-42-304
შიდა ქართლი 10471628630519-36-360
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 73486281558228-193