სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებისაყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებებისხვა
ქ. თბილისი 32796716163622970293276270335108294811
გურია 356988302440347716477109117-
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 653209821391506203-5736-
კახეთი 8052219678111401094518715480390-
იმერეთი 14655168149592026236183458713305953
მცხეთა-მთიანეთი 196615162934127816301189142-
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 9072686797011301269328374589374-
სამცხე-ჯავახეთი 35910452789517471087714292386-
ქვემო ქართლი 1123245757331025103382442265516362
შიდა ქართლი 6421932585814489880154616248173
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1268339884961465146272087132660269-