ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა მოძალადის სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მამრობითი უცნ.მამრობითი < 16მამრობითი 17-24მამრობითი 25-44მამრობითი > 45მდედრობითი უცნ.მდედრობითი < 16მდედრობითი 17-24მდედრობითი 25-44მდედრობითი > 45
აჭარა-139457202--76062
გურია--33121---29
თბილისი-41912094976-767381308
იმერეთი-346356222-1106953
კახეთი-142364256--106951
მცხეთა-მთიანეთი--79877--1129
რაჭა-ლეჩხუმი--11612--136
სამეგრელო-ზემო სვანეთი--23206131--72943
სამცხე-ჯავახეთი--25838--298
ქვემო ქართლი-134397183--97456
შიდა ქართლი-121263152--53846