სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის სახელმწიფო კატეგორიაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის ოდენობა: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი29491111604111312
სს არდი დაზღვევა109360461300
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი1380178444357
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა7433851050463130
სს პსპ დაზღვევა236339289019555
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო59411023056717
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი3019060
შპს დაზღვევის კომპანია ქართუ89395504726000