გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
გარემოს ეროვნული სააგენტო00219,153,57,610,3
დაცული ტერიტორიების სააგენტო---26,716,57,9
ეროვნული სატყეო სააგენტო---9,39,32,7
ეროვნული საშენი მეურნეობა---0,40,070
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---8,51,03,3