ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო000324610.4693.7
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური747.8875.6906.42193.24116.94341.5
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური000841.61908.61767.7