სასწრაფო სამდიცინო დახმარების ცენტრის მიერ შესრულებული გამოძახებები და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2014201520162017
შესრულებული გამოძახების რაოდენობა587881624046670417628436
ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა127957151309177365173696