სსიპ აწარმოე საქართველოს ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მოდელიმიღების ფორმარ-ბაგამოშვების წელიშესყიდვის ღირებულებანარჩენი ღირებულებასაჯარო მოხელის თანამდებობა, ვისზეც განპიროვნებულია ავტომობილი
Ford Fiestaშესყიდვა220143755618026.88
Renault Dusterშესყიდვა220168709764451.78
Kia Sportageუსასყიდლოდ გადმოცემა1201110962.14688
Toyota Camryუსასყიდლოდ გადმოცემა1201221653.9244დირექტორი
Toyota Corollaუსასყიდლოდ გადმოცემა1200811310