შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელებაგამოშვების წალიშესყიდვის წელისაწყისი ღირებულებანარჩენი ღირებულებაშენიშვნა
ავტომანქანა ჰიუნდაი-გეტსი2010201019264.2158292017 წელს მოხდა 2 ავტომანქანის შეფასება აუდიტორული კომპანიის მიერ და მათი საბაზრო ფასის დადგენა
ავტომანქანა ჰიუნდაი-გეტსი2010201020319.796612
ავტომანქანა ”ჰიუნდაი ტუქსონი 2.0”20102010404854210.44