სსიპ აწარმოე საქართველოს 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამის დასახელებათარიღითანხა
სარეკლამო კამპანია9.11.201664664
სარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები13.12.2016117410
გრაფიკული დიზაინის შექმნა22.03.20172500
გრაფიკული დიზაინის შექმნა13.04.20177500
გრაფიკული დიზაინის შექმნა02.05.20172487.5
ბეჭდვასთან დაკავშირებული მომსახურებები08.05.2017935
ბეჭდვასთან დაკავშირებული მომსახურებები10.05.201775.2
ბეჭდვითი მომსახურებები14.07.20173120
ბეჭდვითი მომსახურებები19.07.20171644
ბეჭდვითი მომსახურებები14.08.2017270
ბეჭდვითი მომსახურებები cifit29.08.20175325
ბეჭდვითი მომსახურებები cifit31.08.20173595.5
ბეჭდვითი მომსახურებები cifit06.09.20171000
ბეჭდვითი მომსახურებები cifit13.09.2017160
ბანერის ბეჭდვა18.09.2017622,89 ევრო
ბეჭდვითი მომსახურებები ტრიპლეტი21.09.201755
ბეჭდვითი მომსახურებები ბანერი21.09.201740
ბეჭდვითი მომსახურებები28.09.201744502.77
ბეჭდვითი მომსახურებები ტრიპლეტი28.09.20171190
ბეჭდვითი მომსახურებები13.10.20171520
ტრიპკლეტი25.10.2017180
ტრიპკლეტი-ბროშურები25.10.2017265
ბეჭდვითი მომსახურებები 30.10.20172375
ტრიპლეტი24.11.2017180
ტრიპლეტი24.11.2017180
ლოკაციების ბროშურების ბეჭდვა27.11.20173960
ტრიპლეტები14.12.2017350