დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2017 წლის საწვავის ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაფინანსების წყარო გრანტი / პროგრამაა ქტივობებისთვის განსაზღვრული ლიმიტი ( ლ იტრი)მ ივლინებაში გახარჯული საწვავი ( ლ იტრი)სულ
სულ76476.236446.4112922.6
ცენტრის ადმინისტრაციული ხარჯი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) ,,დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (ავტომანქანები და გენერატორები)6197927930.189909.1
საკუთარი შემოსავლები (სპეც ტექნიკა, ბალახის საკრეჭი მანქანა)1000100
ტუბერკულოზის მართვა (სახელმწიფო პროგრამა) (ავტომანქანები)9670.909670.9
C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა (ავტომანქანები)1300.22642.53942.7
გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF ,, იოდის სტატუსის შეფასება საქართველოს მოსახლეობაში" (ავტომანქანები)165.12025.22190.3
,,აშშ_ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების" დაფინანსების ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიური და ლაბორატორიული სწავლების პროგრამა (ავტომანქანები)270002700
,,საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჯილეხის კერების ეკოლოგიის რეგიონალური კვლევა" GG- 27 (ავტომანქანები)01685.91685.9
,,სიკვდილის მიზეზების განსაზღვრისათვის პოტენციალის შექმნა ქვეყნის მასშტაბით ტრენინგების ჩატარების მეშვეობით" (ავტომანქანები)0152152
,,გაეროს ბავშვთა ფონდი UNFPA " პროგრამა ,, ადრეული ქორწინების ხარისხობრივი კვლევა" (ავტომანქანები)5611056.81617.8
თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს ფარგლებში, პროგრამა -,, ცხელებით და კანის დაზიანებებით მიმდინარე ზოონოზური ინფექციების შემთხვევების გამოვლენისა და დიაგნოსტირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში " (DTRA) (ავტომანქანები)0953.9953.9