დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2017 წლის საწვავის ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#თანამდებობასახელი, გვარიბრძანების #გათავისუფლების თარიღიგანთავისუფლების მიზეზი
1ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მენეჯერი ეკატერინე ადეიშვილი 06-189/კ2017-01-01 00:00:00პირადი განცხადება
2საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი რამზეს ჩალაური06-44/კ2018-04-20 00:00:00პირადი განცხადება
3გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დავით ბალიაშვილი06-71/კ2017-07-01 00:00:00პირადი განცხადება
4ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს დამხმარე სპეციალისტითინათინ ხუციშვილი06-77/კ2017-07-01 00:00:00პირადი განცხადება
5ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტის მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი გიორგი ბაბუაძე06-104/კ2017-08-24 00:00:00პირადი განცხადება
6ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის პროგრამების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის დროებით შემცვლელიანი ბერაია06-106/კ2017-08-25 00:00:00პირადი განცხადება
7საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის ფოთის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ელისო ბერაია 06-114/კ2017-09-19 00:00:00პირადი განცხადება
8საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილების სპეციალისტინინო პეტაშვილი06-121/კ2017-10-02 00:00:00პირადი განცხადება