დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20162017
ლაბორატორიული კვლევები,566328644914
სასწავლო კურსები540600
იჯარა1443115170
ბანკის %3497036995
ოვერჰედი10726432953
ჯარიმები და საურავები6124246