შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

პირადი განცხადების საფუძველზე - შტატიანიპირადი განცხადების საფუძველზე - შტატგარეშე რეორგანიზაციის საფუძველზეხელშეკრულების შეწყვეტითგარდაცვალების საფუძველზეუფლებამოსილების ვადის გასვლა - შტატიანი
620003