შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის თანამდებობის პირებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გვარი, სახელიმაისიაგვისტოსექტემბერინოემბერიდეკემბერისულ:
თანამდებობაპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატი
მანანა მიქაბერიძეგენერალური დირექტორი1360163211001632272040804364
ნინო გაჩეჩილაძეგენერალური დირექტორის მოადგილე14401440240024002880