2017 წელს ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასახელი გვარიდანამატიპრემია
სააგენტოს უფროსითორნიკე გვაზავა336002800
სააგენტოს უფროსის მოადგილეირაკლი გოდუაძე250002500
სააგენტოს უფროსის მოადგილენათია იორდანიშვილი250002500