პარლამენტის აპარატიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გათავისუფლების მიზეზისაშტატოშტატგარეშე
სამსახურის ვადის გასვლის გამო79
გარდაცვალების გამო2-
საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე3110
სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით 4-
საჯარო მოხელის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულის სამსახურის ვადის გასვლის გამო5-