ოჯახში მომხდარი დანაშაულის შემთხვევები რეგიონების მიხედვით: 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონი201320142015201620172018 (14.10 მდგომარეობით)
თბილისი89811195396161041
სამეგრელო-ზემო სვანეთი1441687194128
იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი3673173214441552
გურია616332167140
აჭარა3254116129207610
სამცხე-ჯავახეთი43656050130161
ქვემო ქართლი61478197232710
შიდა ქართლი63736181166289
მცხეთა-მთიანეთი454049463866
კახეთი70104141168201307