საქართველოს მოსახლეობა სქესის და ასაკის მიხედვით 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკიორივე სქესიმამაკაციქალი
050.99126.4524.541
1-4228.645118.18110.465
5-9256.101133.324122.777
10-14218.763115.653103.11
15-19205.771109.14996.622
20-24220.569115.686104.883
25-29262.452132.675129.777
30-34271.863136.404135.459
35-39252.347125.265127.082
40-44241.238119.45121.788
45-49234.369114.75119.619
50-54236.258113.033123.225
55-59262.403121.364141.039
60-64229.009101.154127.855
65-69191.73379.925111.808
70-74123.63248.30775.325
75-79108.18738.73169.456
80-8485.38528.41856.967
85+43.74812.98130.767