ვიზუალიზაცია

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის მიმოხილვა: 2013-2017 წლები

უკანონო თევზჭერა

საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის შემთხვევები

საქართველოს შობადობის მაჩვენებლები

უკანონო ნადირობა

C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის შედეგები

საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

თეატრების სპექტაკლებისა და მაყურებელთა სტატისტიკა