ვიზუალიზაცია

საქართველოში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატისტიკა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების სტატისტიკა

თავშესაფრის მაძიებლები საქართველოში: 2012-2017 წლები

საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკა 2013-2016 წლებში

საქართველოში საპატრულო პოლიციის საჯარიმო პოლიტიკა 2013-2016 წლებში

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირთა რუკა

საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნოტარიუსთა რუკა

საქართველოში არსებული სავალუტო გადამცვლელი პუნქტების რუკა

პირველი 1 2 3 4 5 ბოლო შემდეგი