Select a graph type to create a visualization

გრანტის მიმღებიმიზნობრიობაგრანტის მოცულობაგადახდილი თანხა
იოსები გელოვანიბერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა26460.526460.5
ნუცა პაპიაშვილიქ.ლუგოს "შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში" სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა18304.8218304.82
სალომე კოწოლაძებერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა62411.8262411.82
გვანცა ფოცხიშვილიქ.ლუგოს "შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში" სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა18304.8218304.82
ცოტნე ცოცხალაშვილიქ.ბოსტონის "New England Conservatory"-ის მაგისტრატურაში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა 21045.5821045.58
თენგიზ ასიტაშვილიქ.მოსკოვის სცენარისტებისა და რეჟისორების უმაღლესი კურსების კინორეჟ ვ.ხოტინენკოს სახელოსნოში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწ1053010530
გიორგი გოკიელიშვეიცარიის ქ. ნოეშატელის უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლის "Haute Ecole De Musique De Geneve" მაგისტრატურაში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა77057705
პაპუნა შარიქაძებერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა3739037390
სალომე ჟორდანიაქ.ნიუ-იორკის ჯულიარდის სკოლაში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა 49228.349228.3
სანდრო სიდამონიძეაშშ-ში, მიჩიგანის შტატის უნივერსიტეტის მუსიკალურ კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა1729317293
პაატა ბერიძეგერმანიის ქ. აუგსბურგში Leopold Mozart Zentrum უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა2008020080
დოდო ჩორგოლაშვილიაშშ, ქ.ბოსტონში, ბერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა (სალომე კოწოლაძე)6514965149
იოსები გელოვანიაშშ, ქ.ბოსტონში, ბერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა18814.9518814.95
გვანცა ფოცხიშვილიქ.ლუგანოს "შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში" სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა 2110521105
ვაჟა მანიააშშ, ქ.ბოსტონში, ბერკლის სამუსიკო კოლეჯში სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა5197551975
ნუცა პაპიაშვილიქ.ლუგანოს "შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში" სწავლის გრანტის სახით ხელშეწყობა 2110521105