2017 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nდასახელებარაოდენობაღირებულება ( ლარებში )
1შკოდა ოქტავია148412.79
2შ კ ოდა ს უ პ ე რ B153032
3მიცუბიში აუთლენდერი152886