2018 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელებარაოდენობაღირებულება
1S K O D A R A P I D501907500
2M I T S U B I S H I L200502983000
3FORD F O C US10270467
4S K O D A O C T A V I A 1.8 T S I1507507500