შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიღებულ და გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა: 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201320142015201620172018
მიღებული4046202060662310473838
გათავისუფლებული360424375846233712231376