დახმარების მიმღები, "მესამე და შემდეგი" ბავშვის მყოლი ოჯახების რაოდენობა, მშობლის ასაკის მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

25 მდე25-3031-3536-4040–ზე მეტი
გურია 401761688523
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 63639215
კახეთი 18566157932169
იმერეთი 159875102347999
მცხეთა-მთიანეთი 211611738823
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 13751144527186
სამცხე-ჯავახეთი 12801035011
ქვემო ქართლი -----
შიდა ქართლი -----
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა -----
ზემო აფხაზეთი -----