უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სტატისტიკა ასაკის მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

≥1617-2425-4445-60≤ 61
დაიკარგა3728693328
მოიძებნა3022411911
ნაპოვნია გარდაცვლილი01315
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00000
დარჩა მოსაძებნი75251312