საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც შენარჩუნებული აქვთ მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რაოდენობა
აფხაზეთი5353
აჭარა90626
გურია28827
თბილისი306277
იმერეთი155055
კახეთი89934
მცხეთა–მთიანეთი25437
რაჭა–ლეჩხუმი8108
სამეგრელო–ზემო სვანეთი81022
სამცხე–ჯავახეთი33850
ქვემო ქართლი96878
შიდა ქართლი67211
არ არის მითითებული3