საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც ამოეწურათ მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რაოდენობა
აფხაზეთი1
აჭარა10
გურია5
თბილისი188
იმერეთი25
კახეთი20
მცხეთა–მთიანეთი7
რაჭა–ლეჩხუმი0
სამეგრელო–ზემო სვანეთი27
სამცხე–ჯავახეთი8
ქვემო ქართლი43
შიდა ქართლი17
სხვა37