სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების მერია/გამგეობებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ნინოწმინდის გამგეობა9910610498102101
ბორჯომის გამგეობა1191391451469786
თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა---666983
ადიგენის გამგეობა1021061011008081
ქალაქ ახალციხის მერია---526462