მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ოჯახების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეინტეგრაციანათესაური მინდობით აღზრდაარანათესაური (რეგულარული) მინდობით აღზრდაგადაუდებელი მინდობით აღზრდა
ქ. თბილისი 126681313
გურია 125351
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 314-
კახეთი 37181133
იმერეთი 241947-
მცხეთა-მთიანეთი 12524-
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 193364
სამცხე-ჯავახეთი 44382
ქვემო ქართლი 295441
შიდა ქართლი 223581
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 417365
ზემო აფხაზეთი ----