დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში, რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი ქალი
ქ. თბილისი 3914447297
გურია 201224
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 277310
კახეთი 630736
იმერეთი 980511347
მცხეთა-მთიანეთი 45565055
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3485639813
სამცხე-ჯავახეთი 8821007
ქვემო ქართლი 50275753
შიდა ქართლი 70567630
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 28563243
ზემო აფხაზეთი --