დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში, რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-1718-3940-4950-59მეტია 60–ზე
ქ. თბილისი 2590022151102021036617822
გურია 136120374587
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1791725454128
კახეთი 437444152133200
იმერეთი 67165964219224703810
მცხეთა-მთიანეთი 26582773108512561839
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 19671208478273956216316
სამცხე-ჯავახეთი 531535228244351
ქვემო ქართლი 35463103113612541741
შიდა ქართლი 48424330157716002337
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 187016966677501116
ზემო აფხაზეთი -----