ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევათა რაოდენობა: 2010-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

A (H1p)A (H3)B
2010-201113-10
2011-2012-5-
2012-201328-
2013-2014-9-
2014-201591-
2015-2016461-
2016-2017-51
2017-20182--
2018-201935--