დასაქმებულთა რაოდენობა საჯარო და კერძო სექტორების მიხედვით: 2010-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2010201120122013201420152016201720182019
სახელმწიფო302.395280.61286.975252.063258.842286.564271.903283.808299.826299.666
არასახელმწიფო865.213902.398925.209945.742996.1131021.891022.621003.06996.421996.233
სულ1167.6081183.0081212.1841197.8051254.9551308.4541294.5231286.8681296.2471295.899