გარემოს დაცვის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული შტატგარეშე თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ეროვნული სატყეო სააგენტო---114145149
გარემოს ეროვნული სააგენტო181031214863
ეროვნული საშენი მეურნეობა---414556
დაცული ტერიტორიების სააგენტო283192733
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---5168