რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებულიგახსნილი
განზრახ მკვლელობა მ. 1083825
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1093931
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1088164
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1095451
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 11518388
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 1163027
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117192139
მათ შორის მძიმე მ. 117-II-VIII ნაწ.4839
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 118203121
ოჯახში ძალადობა მ. 126 148673039
მუხლები: 120-12658851742
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა187
გაუპატიურება მ. 13711947
მუხლები: 138-141302145
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 14312243
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .2210
მძევლად ხელში ჩაგდება21
მუქარა მ 15121991395
მუხლები: 142-170827321
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)443
ქურდობა მ. 177200903894
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ2361302
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ3600783
ძარცვა მ.178372271
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ189
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ1110
ყაჩაღობა მ.179215153
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ1914
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა159
თაღლითობა მ. 1801846421
გამოძალვა მ. 18111351
ნივთის დაზიანება მ. 1871858274
მუხლები: 182, 182 2 , 183, 185,186, 188,189,189 11262327
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)486326
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)669161
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)217106
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)1712984
ხულიგნობა მ. 2396745
მძიმე მუხლი 239-III4123
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 2361057592
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1497308
მუხლები: 222-235, 237, 2389139
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)27619
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )151
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში (მ. 259 5 )00
ნარკოტიკული დანაშაული - მძიმე მუხლები: 260, 261-III-IV, 262, 263-III-IV, 264-II-IV, 265-II-III, 266. 267. 268-II-III, 271-III-IV, 272-II-III.39793169
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 262198111
ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა ან გასაღება მ. 26032392539
ფსიქოტროპული საშუალებების კონტრაბანდა მ. 263206
ფსიქოტროპული საშუალებების შეძენა, შენახვა, გასაღება მ. 26114097
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265797727
ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებითი მოხმარება მ.273, 273¹20041499
მუხლები: 264, 266-272, 2741710
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2762855505
დაზარალებულის სიკვდილით მ. 276- V-VIII353135
მუხლები: 275, 277-283292
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)180698
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)764365
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )2521
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )152
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 332756
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3333675
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 342737
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 3413310
ქრთამის აღება მ. 3386326
ქრთამის მიცემა მ. 339106
მუხლები: 334, 335, 337, 339 1 , 340, 342 1144
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 3622229880
მუხლები: 343-361, 3631008642
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)2712
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)16657
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)5446
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )1498867
დეზერტირობა მ. 38933
მუხლები: 382-388, 390-396849
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)130
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ (მ. 404-413)00