სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული შტატგარეშე თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი--22317519062
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი555555
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი555555