უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სტატისტიკა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

< 1818 - 2425 - 4546 - 60> 60
დაიკარგა2413462122
მოიძებნა18824118
ნაპოვნია გარდაცვლილი04326
სასამართლომ ცნო გარდაცვლილად00000
დარჩა მოსაძებნი611988