დასაქმებულთა სტატისტიკა დაკავებული პოზიციის და სქესის მიხედვით: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქალიკაცი
მენეჯერები27.5348.94
სპეციალისტი-პროფესიონალები160.3265.89
ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები58.8158.09
ოფისის დამხმარე პერსონალი35.0224.4
მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები108.5995.65
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები73.22133.58
ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები17.28114.8
დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები5.9485.43
არაკვალიფიციური მუშაკები49.3444.16
სხვა0.369.98