დასაქმებულთა სტატისტიკა დაკავებული პოზიციის და სქესის მიხედვით (ათასი ადამიანი): 2023

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქალი კაცი
მენეჯერები33.753.1
სპეციალისტი-პროფესიონალები160.573.4
ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები66.959.3
ოფისის დამხმარე პერსონალი36.625.4
მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები126.2105.7
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები74.5119.5
ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები18.8125.1
დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები896.3
არაკვალიფიციური მუშაკები72.268.4
სხვა0.310.6