გარემოს დაცვის სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
გარემოს ეროვნული სააგენტო032.7275.4314.2761.3991.7
დაცული ტერიტორიების სააგენტო---583.3205.81208.4
ეროვნული სატყეო სააგენტო---510.7638.61422.8
ეროვნული საშენი მეურნეობა---36145.7-
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---19.83.321.8