ეკონომიკის სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი----11.242.7
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო0013.990.7351.6295.9
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო000107.5337.5338.1
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო00236.3346.5462478.4
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია0034.1393.5235.5-
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური0002.218.4-
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო000114.5346.6330.1
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო000217.8647.9665.2
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო-019.7119.43638.4
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო---16.6135.439.4
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ---31.5133.2121.5