კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ეროვნული მუზეუმი80,669,699,775,051,1-
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო118,0194,927,7121,7118,4122,5