გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
გარემოს ეროვნული სააგენტო77,1101,860,1119,5123,095,1
დაცული ტერიტორიების სააგენტო---363,1328,9347,1
ეროვნული სატყეო სააგენტო---590,6638,9605,8
ეროვნული საშენი მეურნეობა---25,443,347,4
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---6,45,67,5