სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი10,39,916,913,38,56,9
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი12,687,847,166,453,020,1
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი8,118,821,240,718,415,3