კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ეროვნული მუზეუმი111,191,925,19,615,0-
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო52,3119,718,4107,9145,7216,9